EUWT

 

Europejskie Ugrupowanie

Współpracy Terytorialnej.

Zobacz więcej

Fundusz Mikroprojektów

 

 

Fundusz Mikroprojektów

w Euroregionie Glacensis kierowany

przez Sekretarza Euroregionu Dyrektora Biura Bernadetę Tambor

Zobacz więcej

 

 

Aktualności

 

05.07.2017 r.

Szanowni Państwo,

W dniu 22 czerwca 2017r. (czwartek) w Kłodzku w Sali Koncertowej Muzeum Ziemi Kłodzkiej odbyło się  szkolenie z realizacji i rozliczania mikroprojektów Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Poniżej przedstawiam link do prezentacji z tego szkolenia :

https://drive.google.com/drive/folders/0B9WDtCWqLG9HbXRlSDJObmNwTG8?usp=sharing              

03.07.2017 r.

Szanowni Państwo,

W zakładce Biuletyn Euroregionu Glacensis zamieszczono kolejny numer Biuletynu 2-2017, polsko-czeskiego kwartalnika, który prezentował będzie m.in. najciekawsze atrakcje turystyczne wybranego regionu, propozycje wycieczek rowerowych oraz pieszych wędrówek, propozycje imprez, które warto w najbliższej okolicy odwiedzić, informacje o Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis, a także pomoże znaleźć właściwego partnera poprzez redagowanie nowej rubryki: Poszukiwanie partnerstw, w której będą przedstawiani kandydaci do współpracy.

Zbliża się czas urlopowy, mamy więc nadzieję, że nasz Biuletyn będzie dla Państwa ciekawą lekturą, inspiracją i zachętą, aby korzystać z uroków polsko-czeskich terenów przygranicznych.

 

23.06.2017 r.

Szanowni Państwo,

przedstawiamy link do pobrania Podręcznika dla Beneficjenta Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis wraz z załącznikami

https://drive.google.com/drive/folders/0B9WDtCWqLG9HZkVoN01kVXN3Y3c?usp=sharing

 

13.06.2017 r.

Poniżej zamieszczono aktualną Tabelę  sankcji za naruszenie przepisów Programu Interreg V-A RCz-PL w zakresie zamówień publicznych, która stanowi załączniki do Umowy o dofinansowanie mikroprojekt

Tabela

10.05.2017 r.

Szanowni Państwo,

W zakładce Biuletyn Euroregionu Glacensis zamieszczono biuletyn 1-2017 pełen ciekawych informacji z czesko-polskiej współpracy.

Chcąc sprawić przyjemność miłośnikom uroków przyrody naszego regionu pojawiła się nowość. W każdym biuletynie na dwóch stronach poinformujemy Państwa o najciekawszych atrakcjach turystycznych wybranego regionu.

Dla tych, którzy chcieliby realizować projekty i nie mogą znaleźć właściwego partnera, będzie redagowana nowa rubryka: Poszukiwanie partnerstw.

Podobnie jak w poprzednich wydaniach będziemy także pisali o Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. W każdym numerze będzie można znaleźć najświeższe informacje nt. programu.

Swoje miejsce w biuletynie będą też miały nowo przystępujące gminy i miasta członkowskie, które mogą na naszych łamach zaprezentować się szerokiemu gronu odbiorców.

 

30.03.2017  r.

Szanowni Państwo,          

z dniem 1 kwietnia 2017 r. rozpoczynamy 4 nabór (rozdanie) do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg  V-A Republika Czeska – Polska. W ramach 4 naboru  można składać wnioski o dofinansowanie mikroprojektów tylko typu B i C w ramach Osi Priorytetowej 2 oraz Osi Priorytetowej 4. 

 Termin składania wniosków projektowych upływa z dniem 31 października 2017 r. 


Planowany termin posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego, na którym rozpatrywane będę wnioski projektowe złożone w ramach czwartego  naboru to luty 2018 r. 

Przypominamy również, że wniosek projektowy wypełniany jest w systemie monitorującej MS2014+. System monitorujący dostępny jest pod adresem https://mseu.mssf.cz, gdzie należy w pierwszej kolejności założyć sobie konto.

Nie składa się wersji drukowanej – złożenie wniosku projektowego następuje poprzez podpis elektroniczny.

 

29.03.2017 r.

Szanowni Państwo,

w załącznikach zamieszczono opis dokumentów księgowych dotyczących mikroprojektu

 

28.03.2017 r.

Szanowni Państwo,

W dniu 21 marca 2017r. (wtorek) w Kłodzku w Sali Konferencyjnej Obiektu Turystycznego Wielki Kleszcz odbyło się  szkolenie z realizacji i rozliczania mikroprojektów Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Poniżej przedstawiam link do prezentacji z tego szkolenia : https://drive.google.com/drive/folders/0B9WDtCWqLG9Hd0NPWlhmR3dXRUk?usp=sharing

 

01.03.2017 r.

Poniżej zamieszczono Tabelę  sankcji za naruszenie przepisów Programu Interreg V-A RCz-PL w zakresie zamówień publicznych i promocji dla PW i PP z Rzeczpospolitej Polskiej oraz Tabelę sankcji za naruszenie przepisów Programu Interreg V-A RCz-PL w zakresie zamówień publicznych i promocji dla PP z Republiki Czeskiej, które stanowią załączniki do Umowy o dofinansowanie mikroprojektu.

Tabela  sankcji za naruszenie przepisów Programu Interreg V-A RCz-PL w zakresie zamówień publicznych i promocji dla PW i PP z Rzeczpospolitej Polskiej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z dnia 18 lutego 2016 r.)
Tabela sankcji za naruszenie przepisów Programu Interreg V-A RCz-PL w zakresie zamówień publicznych i promocji dla PP z Republiki Czeskiej

17.02.2017 r.

Szanowni Państwo,

poniżej , w załącznikach , zamieszczono Instrukcję do wypełniania budżetu szczegółowego PL.

 

Szanowni Państwo,

W dniu 23 stycznia br.  w Obiekcie Turystycznym Wielki Kleszcz w Kłodzku odbyło się szkolenie dla  wnioskodawców Programu Interreg V-A Republika Czeska –Polska organizowane przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis we współpracy ze Wspólnym Sekretariatem  Technicznym w Ołomuńcu.  Szkolenie prowadzili pracownicy Wspólnego Sekretariatu :

Maciej Molak  

Rafał Prietzel         

Martina Śćućková         

Arnošt Kořínek

 

Podczas szkolenia omówiono ogólne informacje o naborach wniosków do poszczególnych Osi Priorytetowych, zaprezentowano OP2, OP3 i OP4 oraz omówiono wniosek projektowy wraz z załącznikami i najczęściej popełnianymi błędami podczas jego wypełniania.

Poniżej przedstawiam link do pobrania prezentacji ze szkolenia :

https://drive.google.com/drive/folders/0B9WDtCWqLG9HZWtLRVhtcjVoV0E?usp=sharing

Szanowni Państwo,

z dniem 01.12.2016 r. rozpoczął się III nabór (rozdanie) do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska. W ramach III naboru  można składać wnioski o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Osi Priorytetowej 2 oraz Osi Priorytetowej 4 z warunkiem, że czas realizacji mikroprojektów nie może przekraczać 12 miesięcy.

Termin składania wniosków projektowych upływa z dniem 31 marca 2017 r.

Planowany termin posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego na którym rozpatrywane będę wnioski projektowe złożone w ramach trzeciego naboru - lipiec 2017 r.

Przypominamy również, że wniosek projektowy wypełniany jest w systemie monitorującej MS2014+. System monitorujący dostępny jest pod adresem https://mseu.mssf.cz, gdzie należy w pierwszej kolejności założyć sobie konto. Nie składa się wersji drukowanej – złożenie wniosku projektowego następuje poprzez podpis elektroniczny.

Poniżej zamieszczono aktualne Wytyczne dla Wnioskodawców FM w Euroregionie Glacenis wraz z załącznikami - Wytyczne z mocą obowiązującą od 01.11.2016 r. 

Obowiązujące wytyczne dla Wnioskodawcy FM w Euroregionie Glacensis z opcją zmian >>>

Obowiązujące wytyczne dla Wnioskodawcy FM w Euroregionie Glacensis - wersja ujednolicona >>>

Załączniki do zaktualizowanych wytycznych FM w Euroregionie Glacensis >>>>

Informacja dotyczącą obowiązkowych wersji językowych dla projektów typu B i C >>>

Wskaźniki rezultatu i produktu dla projektu >>>

 

 

28.11.2016 r.

W wykazie załączników uzupełniono załącznik nr 11 Deklaracja partnerstwa w czeskiej wersji językowej - pierwotnie zamieszczono dwukrotnie polską wersję językową.

25.11.2016 r.

W formularzu szczegółowego budżetu mikroprojektu poprawiono opis w rozdziale 4.7 w języku polskim na "Usługi związane z organizacją i realizacją imprez lub spotkań"

24.11.2016 r.

Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczono zaktualizowaną wersję Wytycznych dla Wnioskodawcy Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis wraz załącznikami. 

W ramach aktualizacji dookreślono sformułowania i ujednolicono te, które się powtarzają. Doprecyzowano wymagania dotyczące wskaźników produktów oraz rezultatu. Doprecyzowano zasady odwołań,  trwałości, rodzaju i opisu składanych załączników, wymagań składania wniosków projektowych oraz sposobu przeprowadzenia kontroli kwalifikowalności. Uzupełniono rozdział dotyczący pomocy publicznej.   W zakresie mikroprojektów typu B i C pojawił się dodatkowy obowiązek tłumaczenia na język partnera pola w Zakładce „Opis projektu” - „Jakie działania będą realizowane w projekcie?”.

Zmianie uległy również formularze części załączników.

Zmienione wytyczne w wersji z opcją zmian oraz z ujednoliconą wersją wraz z załącznikami zamieszczono poniżej.
Poniżej również opis dotyczący obowiązkowych wersji językowych dla projektów typu B i C.

Proszę również o uwzględnienie  wskazówek dotyczących wypełniania szczegółowego budżetu mikroprojektu.

Jednocześnie przypominamy, że wniosek projektowy wypełniany jest w systemie monitorującej MS2014+. System monitorujący dostępny jest pod adresem https://mseu.mssf.cz, gdzie należy w pierwszej kolejności założyć sobie konto. Nie składa się wersji drukowanej – złożenie wniosku projektowego następuje poprzez podpis elektroniczny.

Obowiązujące wytyczne dla Wnioskodawcy FM w Euroregionie Glacensis z opcją zmian >>>

Obowiązujące wytyczne dla Wnioskodawcy FM w Euroregionie Glacensis - wersja ujednolicona >>>

Załączniki do zaktualizowanych wytycznych FM w Euroregionie Glacensis >>>>

Informacja dotyczącą obowiązkowych wersji językowych dla projektów typu B i C >>>

Wskaźniki rezultatu i produktu dla projektu >>>

 

08.11.2016 r.

Poniżej zamieszczono prezentację ze szkolenia dla Wnioskodawców, które odbyło się w Kłodzku 3 listopada 2016 r.

Prezentacja do pobrania >>>

03.11.2016 r. 

Szanowni Państwo!

Poniżej zamieszczamy zaktualizowany wzór szczegółowego budżetu mikroprojektu. Szczegółowy budżet mikroprojektu stanowi obowiązkowy załącznik do wniosku projektowego w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. Budżet należy załączyć w Excelu w formacie xls.

Wzór szczegółowego budżetu mikroprojektu do pobrania >>>

 

Szanowni Państwo,

przypominamy, iż z dniem 16 lipca 2016 r. rozpoczął się II nabór (rozdanie) Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska. W ramach II naboru  można składać wnioski o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Osi Priorytetowej 2 oraz Osi Priorytetowej 4 tylko przez nowych kwalifikowalnych wnioskodawców na podstawie dokumentacji FM.


Termin składania wniosków projektowych upływa 30.11.2016 r.


Nowy wnioskodawca to taki wnioskodawca, który do tej pory nie rozliczył (merytorycznie i finansowo) żadnego mikroprojektu w ramach POWT RCz-RP. Za mikroprojekt realizowany przez nowego wnioskodawcę uznaje się pierwszy wniosek o dofinansowanie złożony przez niego na i zatwierdzony przez EKS. W przypadku złożenia kilku mikroprojektów na to samo posiedzenie EKS wszystkie są uznawane za złożone przez nowego wnioskodawcę.  Za mikroprojekty nowego wnioskodawcy uznaje się także te, które będą składane przez instytucje realizujące już mikroprojekty w POWT RCz-RP, a które będą realizowane przez podmioty (bez osobowości prawnej) nie korzystające do tej pory z FM POWT.
W przypadku mikroprojektów typu A dopuszczalne jest, aby kryterium nowego wnioskodawcy spełniał minimum jeden z Partnerów projektu – nie ma znaczenia czy jest to Partner Wiodący czy Partner projektu.   

Zmianie uległ również zał. Nr 12 do Wytycznych Wnioskodawcy – szczegółowy budżet mikroprojektu.  Podstawową zmianą jest brak 3 podstawowych działań tj. 0 – przygotowanie, 1 – Zarządzanie, 2 – Promocja. Wnioskodawca musi przyporządkować wydatki do minimum jednego działania kluczowego – nazwa tego działania jest w gestii Wnioskodawcy. Może to być np. Konferencja jeżeli przedmiotem mikroprojektu jest zorganizowanie konferencji. W przypadku mikroprojektów typu A dopuszczalne są wydatki na przygotowanie mikroprojektu do wysokości 1% kosztów kwalifikowalnych. Wszystkie wydatki muszą być przypisane do działania kluczowego.
W odróżnieniu od dużych projektów nie jest to kwota ryczałtowa (rozliczana będzie metodą kosztów rzeczywistych) i należy ja przyporządkować do rozdziału 7.1 . Uwaga nie wpisujemy już kwoty w prawym górnym roku – pole to zostanie wypełnione automatycznie po wybraniu w kolumnie  Kod x – 7 oraz w kolumnie Kod x.y. – 7.1 Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego. W przypadku mikroprojektów typu B i C koszty przygotowawcze nie są kwalifikowalne.
W szczegółowym budżecie w zakładce Całość uzupełniamy pole Název VP / Nazwa PW - w przypadku mikroprojektów typu B i C -  oraz dodatkową w zależności od ilości parterów pole Název partnera / Nazwa partnera w przypadku mikroprojektów typu A   (nazwy te automatycznie zostaną  przeniesione do pozostałych zakładek). Należy również uzupełnić nazwę mikroprojektu oraz datę sporządzenia.  Po wpisaniu wszystkich pozycji należy również wpisać w kolumnie EFRR wartość dofinansowania zgodnie ze źródłami finansowania (pole to nie jest uzupełniane automatycznie).

 10.10.2016 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców w ramach 2 naboru Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A RCz-PL, które odbędzie  się 3 listopada 2016 r.  ( czwartek ) o godz. 10.00 w Kłodzku w Obiekcie Turystycznym Wielki Kleszcz. 

Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 20 października 2016 r.

mailem ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) lub faksem ( 74/865-91-66 ) podajac imię, nazwisko, nazwę instytucji i dane kontaktowe.

 

06.10.2016

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis zaprasza do złożenia oferty na wykonanie materiałów promocyjnych w ramach mikroprojektu " 20 lat Euroregionu Glacensis ''.

Poniżej szczegóły zapytania ofertowego 

 

12.09.2016 r.

Szanowni Państwo,

 

5 października 2016 r. w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu odbędzie się

Polsko-Czeska Giełda Partnerstw jako regionalna impreza towarzysząca Konferencji Rocznej Programu Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.Uczestnicy Giełdy Partnerstw będą mieli możliwość nawiązania nowych kontaktów partnerskich oraz poszukiwania inspiracji do polsko-czeskich projektów. W trakcie Giełdy Partnerstw zapewnione jest tłumaczenie dla uczestników z Polski i Czech.

 

Zaproszenie i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.cz-pl.eu. Zgłoszenia należy przesyłać na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w terminie do dnia 20 września 2016 r.

 

Wydarzenie Roczne Programu organizowane jest wspólnie przez Wspólny Sekretariat w Ołomuńcu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

28.07.2016 r.

Euroregion Glacensis zaprasza do złożenia oferty dotyczącej projektu graficznego na kodyfikację logo Euroregionu Glacensis. Wyłoniony projekt zostanie nagrodzony kwotą 800,00 Euro. W załączeniu ogłoszenie o konkursie. 

Do pobrania ogłoszenie o konkursie>>>

25.07.2016 r.

W dniu 15.07.2016 został zakończony pierwszy nabór w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. Od 16.07.2016 r. trwa kontrola kwalifikowalności złożonych mikroprojektów. Do Partnerów wiodących/Wnioskodawców, za pośrednictwem programu MS2014+, wysyłane są wezwania do uzupełnienia lub Potwierdzenie o niespełnieniu wymogów kontroli kwalifikowalności. Termin na uzupełnienie braków wynosi 10 dni roboczych od dnia wysłania wezwania za pośrednictwem programu MS2014+. Możliwość uzupełnienia braków jest tylko jedna. W piśmie informującym o stwierdzonych brakach we wniosku zwarta jest instrukcja co do dalszego postepowania.
Jednocześnie przypominamy, iż wszystkie czynności związane z mikroprojektem od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie realizowane są za pośrednictwem programu MS2014+.

18.07.2016 r.

Z dniem 16 lipca 2016 r. rozpoczął się II nabór (rozdanie) Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska. W ramach II naboru  można składać wnioski o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Osi Priorytetowej 2 oraz Osi Priorytetowej 4 tylko przez nowych kwalifikowalnych wnioskodawców na podstawie dokumentacji FM.
Nowy wnioskodawca to taki wnioskodawca, który do tej pory nie rozliczył (merytorycznie i finansowo) żadnego mikroprojektu w ramach POWT RCz-RP. Za mikroprojekt realizowany przez nowego wnioskodawcę uznaje się pierwszy wniosek o dofinansowanie złożony przez niego na i zatwierdzony przez EKS. W przypadku złożenia kilku mikroprojektów na to samo posiedzenie EKS wszystkie są uznawane za złożone przez nowego wnioskodawcę.  Za mikroprojekty nowego wnioskodawcy uznaje się także te, które będą składane przez instytucje realizujące już mikroprojekty w POWT RCz-RP, a które będą realizowane przez podmioty (bez osobowości prawnej) nie korzystające do tej pory z FM POWT.
W przypadku mikroprojektów typu A dopuszczalne jest, aby kryterium nowego wnioskodawcy spełniał minimum jeden z Partnerów projektu – nie ma znaczenia czy jest to Partner Wiodący czy Partner projektu.   

Zmianie ulega również zał. Nr 12 do Wytycznych Wnioskodawcy – szczegółowy budżet mikroprojektu.  Podstawową zmianą jest brak 3 podstawowych działań tj. 0 – przygotowanie, 1 – Zarządzanie, 2 – Promocja. Wnioskodawca nie ma również obowiązku dzielenia budżetu na poszczególne działania kluczowe w mikroprojekcie - musi natomiast przyporządkować wydatki do minimum jednego działania kluczowego – nazwa tego działania jest w gestii Wnioskodawcy. Może to być np. Konferencja jeżeli przedmiotem mikroprojektu jest zorganizowanie konferencji. W przypadku mikroprojektów typu A dopuszczalne są wydatki na przygotowanie mikroprojektu do wysokości 1% kosztów kwalifikowalnych. W odróżnieniu od dużych projektów nie jest to kwota ryczałtowa (rozliczana będzie metodą kosztów rzeczywistych) i należy ja przyporządkować do rozdziału 7.1 . Uwaga nie wpisujemy już kwoty w prawym górnym roku – pole to zostanie wypełnione automatycznie po wybraniu w kolumnie  Kod x – 7 oraz w kolumnie Kod x.y. – 7.1 Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego. W przypadku mikroprojektów typu B i C koszty przygotowawcze nie są kwalifikowalne.
W szczegółowym budżecie w zakładce Całość uzupełniamy pole Název VP / Nazwa PW - w przypadku mikroprojektów typu B i C -  oraz dodatkową w zależności od ilości parterów pole Název partnera / Nazwa partnera w przypadku mikroprojektów typu A   (nazwy te automatycznie zostaną  przeniesione do pozostałych zakładek). Należy również uzupełnić nazwę mikroprojektu oraz datę sporządzenia.  Po wpisaniu wszystkich pozycji należy również wpisać w kolumnie EFRR wartość dofinansowania zgodnie ze źródłami finansowania (pole to nie jest uzupełniane automatycznie).

Szczegółowy budżet mikroprojektu - wzór obowiązujący od 16.07.2016 r.

30.06.2016 r.

W załączeniu propozycja projektowa miasta Jaroměř w zakresie nawiązania partnerstwa do mikroprojektu, którego głównym działaniem jest zwiększenie ruchu turystycznego poprzez realizację filmów promocyjnych w ramach OP 2 - wspólne działania informacyjne, marketingowe i promocyjne w dziedzinie wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych.

Do pobrania propozycja projektowa >>>

30.06.2016 r.

Błąd w programie MS2014+ został usunięty przez wykonawcę systemu.

29.06.2016 r.

W dniu 27.06.2016 r. operator systemu MS2014+ dokonał aktualizacji certyfikatów podpisów elektronicznych, które umożliwiają złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020. Związane to było z brakiem w systemie certyfikatów wydanych przez polskich dostawców po 01.04.2016 r. W związku z powyższym należy dokonać aktualizacji oprogramowania zgodnie z instrukcją na stronie programu https://mseu.mssf.cz 

29.06.2016 r.

Po aktualizacji systemu wystąpił błąd w programie MS2014+, który uniemożliwia zmianę budżetu. Wykonawca pracuję nad usunięciem problemu. Wykonawca systemu poinformuje jeśli prace zostaną zakończone.

28.06.2016 r.

Poniżej zamieszczono zmienione Wytyczne dla Wnioskodawcy Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą w dniu 27.06.2016 r. oraz zaktualizowany zał nr 2 do Wytycznych FM
do pobrania z opcją śledzenia zmian
do pobrania w pliku pdf
Załącznik nr 2 do Wytycznych FM

 

20.06.2016 r.

Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej poszczególne mikroprojekty  w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 - 2020 muszą także przyczynić się do osiągnięcia programowych wskaźników rezultatu dla odpowiedniej osi priorytetowej. Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie nie jest zobowiązany do wykazania ilościowo wskaźnika rezultatu (kwantyfikacji) nie ma obowiązku również wskazania daty jednakże powinien w opisie odnieść się do wskaźników rezultatu wskazanych w Dokumencie Programowym. W formularzu wniosku w rozdziale "Wskaźniki" należy wybrać wskaźnik produktu i dokonać jego opisu, a następnie wybrać wskaźnik rezultatu i również dokonać jego opisu. Kody wskaźników produktu oraz rezultatu wraz z wyjaśnieniami znajdują się w załączonym dokumencie do pobrania.

Opis wskaźników

08.06.2016 r.

Do pobrania informacja dotycząca stosowania podpisu elektronicznego niezbędnego do podpisania wniosku o dofinansowanie mikroprojektu w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska

 

20.05.2016 r.

Poniżej zamieszczono prezentację ze szkolenia dla wnioskodawców, które odbyło się 19 maja 2016 r. w Kłodzko oraz informację dotyczącą wypełniania obowiązkowych pól w formularzu wniosku o dofinansowanie do wypełnienia w dwóch wersjach językowych tj. w języku polskim i czeskim dla mikroprojektów typu B i C.

Zamieszczono również opis wskaźników dla OP 2 i 4

1. Prezentacja
2. Informacja o obowiązkowych polach dla projektów typu B i C
3. Opis wskaźników

05.05.2016 r.

Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie
z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis
w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska

Euroregion Glacensis jako Zarządzający Funduszem Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska ogłasza z dniem 05.05.2016 ciągły nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów z Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Glacensis

Jest to jeden nabór ciągły ogłoszony na cały okres programowania. Wnioski przyjmowane są na bieżąco, przy czym składane są w ramach poszczególnych rozdań (poszczególnych naborów) ogłoszonego ciągłego naboru. Decyzję w sprawie przyznania dofinansowania podejmuje EKS.

W celu spełnienia warunków i celów określonych dla FM Partner FM (Zarządzający FM) może ukierunkowywać zakres tematyczny składanych mikroprojektów oraz określać grupę wnioskodawców.

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami można składać wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego MS2014 +  https://mseu.mssf.cz

W ramach I naboru (rozdania) można składać wnioski o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Osi Priorytetowej 2 oraz Osi Priorytetowej 4 przez wszystkich kwalifikowalnych wnioskodawców na podstawie dokumentacji FM od dnia 05.05.2016 r.

Termin składania wniosków w ramach pierwszego naboru upływa z dniem 15 lipca 2016 r. Planowany termin posiedzenia EKS_u – październik 2016r.

Z dniem 16 lipca 2016 r. rozpoczyna się II nabór (rozdanie). W ramach II naboru  można składać wnioski o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Osi Priorytetowej 2 oraz Osi Priorytetowej 4 tylko przez nowych kwalifikowalnych wnioskodawców na podstawie dokumentacji FM.

Nowy wnioskodawca to taki wnioskodawca, który do tej pory nie rozliczył (merytorycznie i finansowo) żadnego mikroprojektu w ramach POWT RCz-RP. Za mikroprojekt realizowany przez nowego wnioskodawcę uznaje się pierwszy wniosek o dofinansowanie złożony przez niego na i zatwierdzony przez EKS. W przypadku złożenia kilku mikroprojektów na to samo posiedzenie EKS wszystkie są uznawane za złożone przez nowego wnioskodawcę.  Za mikroprojekty nowego wnioskodawcy uznaje się także te, które będą składane przez instytucje realizujące już mikroprojekty w POWT RCz-RP, a które będą realizowane przez podmioty (bez osobowości prawnej) nie korzystające do tej pory z FM POWT.   

Termin składania wniosków do II naboru (rozdania) upływa z dniem 30 listopada 2016 r. Planowany termin posiedzenia EKS_u – marzec 2017r.

Środki finansowe alokowane do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis na cały okres programowania dla polskiej i czeskiej strony obszaru przygranicznego podzielone zostały następująco:

Strona polska (w EUR) 5.000.000

Strona czeska (w EUR) 5.134.117

W zależności od sposobu włączenia partnera zagranicznego w przygotowanie i realizację mikroprojektu wyodrębnia się następujące rodzaje projektów:

 1. z partnerem wiodącym (wspólne - typ A)
 2. partnerskie/komplementarne (typ - B),
 3. samodzielne (typ - C),
 4. własne.

W ramach FM w Euroregionie Glacensis można dofinansować tylko te mikroprojekty, których przedmiot wpisuje się w osie priorytetowe (OP) 2 i 4.

OP 2 Rozwój potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych na rzecz wspierania zatrudnienia
40 % alokacji na FM – 2 000 000 EUR
wartość minimalna:      
mikroprojekt bez partnera wiodącego 2 000 EUR
mikroprojekt z parterem wiodącym 2 000 EUR na każdego partnera
wartość maksymalna:           
mikroprojekt bez partnera wiodącego 30 000 EUR
mikroprojekt z parterem wiodącym 30 000 EUR na jednego partnera, wzg. na część narodową

OP 4  Współpraca instytucji i społeczność
60 % alokacji na FM – 3 000 000 EUR

Wartość dofinansowania 2 000 - 20 000 EUR.
wartość minimalna:     

mikroprojekt bez partnera wiodącego 2 000 EUR
mikroprojekt z parterem wiodącym 2 000 EUR na każdego partnera

wartość maksymalna:          
mikroprojekt bez partnera wiodącego 20 000 EUR
mikroprojekt z parterem wiodącym 20 000 EUR na jednego partnera, wzg. na część narodową

Finansowanie
maks. 85% z EFRR
5% z Budżetu Państwa RP
10% z własnych źródeł wnioskodawcy

Wnioskodawca zapewnia pełne finansowanie realizacji mikroprojektu, przy czym po rozliczeniu Partner FM przekaże mu zwrotnie kwotę odpowiadającą udziałowi współfinansowania z EFRR w wydatkach kwalifikowalnych (maksymalnie do wysokości dofinansowania wskazanego w umowie).

Właściwość terytorialna Partnera FM w ramach Funduszu Mikroprojektów dla Euroregionu Glacensis:

Po stronie polskiej:

powiaty dzierżoniowski, kłodzki, strzeliński, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, miasto Wałbrzych

Po stronie czeskiej:

obszar administracyjny powiatów: Jičín, Trutnov, Náchod, Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy, Šumperk oraz teren gminy Bílá Voda


Podstawowym dokumentem dla wnioskodawców są Wytyczne dla Wnioskodawcy Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. Dokument ten wraz z załącznikami oraz pozostałymi dokumentami programu jest dostępny poniżej oraz do pobrania w zakładce Interreg V-A 2014-2020. na stronie internetowej funduszmikroprojektów.ng.pl

W związku z aktualizacją dokumentacji zaleca się bieżące monitorowanie strony internetowej na której zamieszczane będą ewentualne zmiany. 


Informacje dotyczące szkoleń znajdują się poniżej oraz w zakładce "Szkolenia" na stronie internetowej funduszmikroprojektow.ng.pl

Wytyczne Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 do pobrania

1. Wykaz kwalifikowalnych polskich wnioskodawców
2. Wykaz polskich jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej, które są jednostkami instytucji mających siedzibę poza obszarem działania danego Partnera FM
3. Wykaz kwalifikowalnych czeskich wnioskodawców
4. Wykaz kwalifikowalnych czeskich wnioskodawców bez osobowości prawnej
5. Porozumienie o współpracy w zakresie mikroprojektu – wersja polska
6. Deklaracja partnerstwa – wersja polska
7. Karta oceny mikroprojektu
8. Dodatkowe zasady kwalifikowalności dla polskich beneficjentów
9. Dodatkowe zasady kwalifikowalności dla czeskich beneficjentów
10. Porozumienie o współpracy w zakresie mikroprojektu - wersja czeska
11. Deklaracja partnerstwa – wersja czeska
12. Formularz szczegółowego budżetu mikroprojektu
13. Formularz Oświadczenia dla polskich wnioskodawców
14. Formularz Oświadczenia dla czeskich wnioskodawców
15. Opis techniczny inwestycji
16. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane
17. Załącznik dla mikroprojektów obejmujących wykonanie dokumentacji projektowej
18. Załącznik dla mikroprojektów obejmujących opracowanie studium, strategii, ewaluacji, planu lub innych materiałów koncepcyjnych o podobnym charakterze
19. Wykaz kontroli kwalifikowalności
20. Oświadczenie Wnioskodawcy/Partnera Wiodącego  ws. uzupełnienia wniosku
21. Szczegółowe zasady dotyczące udzielania zamówień w mikroprojekcie
22. Kalkulacja przewidywanych dochodów
23. Oświadczenie wnioskodawcy o udzielonej pomocy de minimis 

24. Instrukcja wypełniania wniosku w MS2014+                           


Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa na szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców

Funduszu Mikroprojektów  w Euroregionie Glacensis

Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

 

                                                      Szkolenie I dla instytucji z siedzibą na terenie powiatów : strzelińskiego i ząbkowickiego

26 kwietnia 2016 r. ( wtorek ) o godz. 9.30

w Gminnym Cenrtum Kulturalno-Edukacyjnym w Borku Strzelińskim

przy ul.B.Chrobrego 3, 57-160 Borek Strzeliński.

Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 19 kwietnia 2016 r.  mailem (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) lub faxem (74 865 91 66) podając imię, nazwisko, nazwę instytucji oraz dane kontaktowe.

 Do pobrania prezentacja ze szkolenia

Szkolenie II dla instytucji z siedzibą na terenie powiatów :

wałbrzyskiego, świdnickiego i dzierżoniowskiego

11 maja 2016 r. ( środa ) o godz. 9.30

w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury przyul.Świdnickiej 23, 58-200 Dzierżoniów

Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 29 kwietnia 2016 r.  mailem (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) lub faxem (74 865 91 66) podając imię, nazwisko, nazwę instytucji oraz dane kontaktowe.

 

                                                             Szkolenie III dla instytucji z siedzibą na terenie powiatu kłodzkiego

19 maja 2016 r. ( czwartek ) o godz. 9.30

w obiekcie turystycznym Wielki Kleszcz na Twierdzy w Kłodzku

Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 10 maja 2016 r.  mailem (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) lub faxem (74 865 91 66) podając imię, nazwisko, nazwę instytucji oraz dane kontaktowe.

                Szanowni Państwo,

podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w dniu 04.12.2015 w Ołomuńcu zatwierdzony został projekt parasolowy Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. W Programie Interreg V-A Republika Czeska-Polska obowiązywać będzie wyłącznie elektroniczny obieg dokumentów co oznacza, że wypełnienie wniosku odbywać się będzie za pośrednictwem aplikacji internetowej, a do złożenia wniosku niezbędne będzie posiadanie elektronicznego podpisu.  Obecnie trwają jeszcze prace nad systemem, który będzie obsługiwać Fundusz Mikroprojektów. Po zakończeniu prac przez operatora systemu zostanie ogłoszony nabór do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. Planowany termin ogłoszenia naboru – styczeń 2016 r. Wytyczne Funduszu Mikroprojektów zostaną udostępnione w dniu ogłoszenia naboru.

 

O wszelkich zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować na stronie internetowej Euroregionu Glacensis.

Środki finansowe alokowane do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis dla polskiej i czeskiej strony obszaru przygranicznego podzielone zostały następująco:

Strona polska (w EUR) 5.000.000
Strona czeska (w EUR) 5.134.117

W zależności od sposobu włączenia partnera zagranicznego w przygotowanie i realizację mikroprojektu wyodrębnia się następujące rodzaje projektów:

 1. z partnerem wiodącym (wspólne - typ A)
 2. partnerskie/komplementarne (typ - B),
 3. samodzielne (typ - C),
 4. własne.

W ramach FM w Euroregionie Glacensis można dofinansować tylko te mikroprojekty, których przedmiot wpisuje się w osie priorytetowe (OP) 2 i 4.

OP 2 Rozwój potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych na rzecz wspierania zatrudnienia
40 % alokacji na FM – 2 000 000 EUR
wartość minimalna:      
mikroprojekt bez partnera wiodącego 2 000 EUR
mikroprojekt z parterem wiodącym 2 000 EUR na każdego partnera
wartość maksymalna:           
mikroprojekt bez partnera wiodącego 30 000 EUR
mikroprojekt z parterem wiodącym 30 000 EUR na każdego partnera

OP 4  Współpraca instytucji i społeczność
60 % alokacji na FM – 3 000 000 EUR
Wartość dofinansowania 2 000 - 20 000 EUR.
wartość minimalna:     

mikroprojekt bez partnera wiodącego 2 000 EUR
mikroprojekt z parterem wiodącym 2 000 EUR na każdego partnera
wartość maksymalna:          
mikroprojekt bez partnera wiodącego 20 000 EUR
mikroprojekt z parterem wiodącym 20 000 EUR na każdego partnera

Finansowanie
maks. 85% z EFRR
5% z Budżetu Państwa RP
10% z własnych źródeł wnioskodawcy

Odbiorca końcowy powinien zapewnić pełne finansowanie realizacji mikroprojektu, przy czym po rozliczeniu Partner FM przekaże mu zwrotnie kwotę odpowiadającą udziałowi współfinansowania z EFRR w wydatkach kwalifikowalnych (maksymalnie do wysokości dofinansowania wskazanego w umowie).

Właściwość terytorialna Partnera FM w ramach Funduszu Mikroprojektów dla Euroregionu Glacensis:

Po stronie polskiej:
powiaty dzierżoniowski, kłodzki, strzeliński, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, miasto Wałbrzych

Po stronie czeskiej:
obszar administracyjny powiatów: Jičín, Trutnov, Náchod, Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy, Šumperk oraz teren gminy Bílá Voda

___________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczono prezentację z seminarium na temat Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Galcensis, które odbyło się w dniu 20 listopada 2015 r.

do pobrania prezentacja >>>


 

STOWARZYSZENIE GMIN POLSKICH EUROREGIONU GLACENSIS

uprzejmie informuje, że ze względu na organizację seminarium dla potencjalnych wnioskodawców 

Funduszu Mikroprojektów RCz-RP, w dniu 20 listopada 2015 roku, biuro Stowarzyszenia będzie nieczynne

w godzinach 9.00-14.00

Za niedogodności przepraszamy. 

                                                                                                                                                                                                                                        Dodano: 19.11.2015


 STOWARZYSZENIE GMIN POLSKICH EUROREGIONU GLECENSIS
w Kłodzku

poszukuje:
Specjalisty/specjalistki ds. projektów euroregionalnych Funduszu Mikroprojektów

 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: 

 • Wykształcenie min. średnie, preferowane wyższe lub w trakcie studiów;
 • Ogólna znajomość zagadnień Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Umiejętność pracy w grupie
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji
 • Odporność na stres

CV oraz list motywacyjny należy złożyć lub przesyłać do biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis lub na adres mailowy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do dnia 24 listopada 2015 roku.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 


 Informujemy o zmianie terminu seminarium!

W związku z zaplanowanym warsztatem dla Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska  w dniach 18 oraz 19 listopada 2015 r. w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu (informacja na ten temat -  kliknij tutaj)

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis zmienia termin seminarium dla potencjalnych wnioskodawców w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Interreg V-A Republika Czeska – Polska, na

piątek 20 listopada 2015 r.

Tematem seminarium będzie omówienie zasad Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Interreg V-A RCz-P

Zgłoszenia na seminarium należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub fax: 74 865 91 66

do dnia 4 listopada 2015 r. podając imię, nazwisko, instytucję, stanowisko oraz telefon kontaktowy i adres e-mail do korespondencji.

Miejsce i godzina rozpoczęcia seminarium zostaną podane w dniu 12 listopada 2015 r.

                                                                                                                                                                                                                                       Dodano: 23.10.2015 


 ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM

Zapraszamy Państwa na seminarium  dla potencjalnych wnioskodawców w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Interreg V-A Republika Czeska – Polska, które odbędzie się 18 listopada 2015 r.

Tematem seminarium będzie omówienie zasad Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Interreg V-A RCz-P

Zgłoszenia na seminarium należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub fax: 74 865 91 66 do dnia

4 listopada 2015 r. podając imię, nazwisko, instytucję, stanowisko oraz telefon kontaktowy i adres e-mail do korespondencji.

Miejsce i godzina rozpoczęcia seminarium zostaną podane w dniu 12 listopada 2015 r.

                                                                                                                                                                                       Dodano: 13.10.2015


 

Podstawowe informacje o miastach partnerskich Mieroszów oraz Mezimesti - Kliknij tutaj

Mikroprojekt partnerskich miast Mieroszów i Mezimesti - Kliknij tutaj

                                                                                                                                                                                                                                        Dodano: 12.10.2015


 

Informujemy, że w dniach 24-25 września 2015 roku biuro Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis w Kłodzku będzie nieczynne.

Dodano: 17.09.2015


 Szanowni Państwo,

prezentujemy najnowszy newsletter Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Zapraszamy także do udziału w Szkoleniu regionalnym dla Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Szkolenie odbędzie się w dniu 6 października 2015 roku w godz. 10:00-14:00 w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu.

Termin rejestracji uczestników upływa 30 września 2015 roku. Formularz zgłoszeniowy oraz program do pobrania na stronie UMWD. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub fax: (71) 776 93 57 w terminie do dnia 30 września 2015 roku. Udział w szkoleniu jest bezpłatny!

Informacji o szkoleniu udziela Regionalny Punkt Kontaktowy w Wałbrzychu. Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska (RPK) służy jednostkom z dolnośląskiego obszaru wsparcia zainteresowanym realizacją projektów z partnerem czeskim m.in. w zakresie:

 • Informacji o programie i naborach,
 •  konsultacji propozycji i wniosków projektowych,
 • organizacji spotkań i szkoleń informacyjnych.

Dodano: 17.09.2015


 Szanowni Państwo,

w ramach mikroprojektu

Medialna promocja Euroregionu Glacensis PL”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007 -2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”

realizujemy cykl działań promocyjnych Euroregionu Glacensis.

http://www.polskieradio.pl/80/998/Artykul/1488428,Ucho-na-granicy-polskoczeskiej

 

10.08.2015 r.

Informacja o wyniku analizy rynku na wykonanie Raportu podsumowującego realizację Funduszu Mikroprojektów w ramach POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

do pobrania >>>

30.07.2015 r.

Informacja o wyniku rozpoznania cenowego na wykonanie reportażu radiowego w ramach mikroprojektu pn. "Medialna promocja Euroregionu Glacensis PL"

wybór oferty do pobrania >>>

24.07.2015 r.

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis zwraca się z prośbą o przesłanie ofert na wykonanie reportażu radiowego w ramach mikroprojektu pn. "Medialna promocja Euroregionu Glacensis PL"

zapytanie cenowe do pobrania >>>

22.07.2015 r.

Pytania i odpowiedzi na wykonanie Raportu podsumowującego realizację Funduszu Mikroprojektów w ramach POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Pytanie:

proszę o sprecyzowanie zapytania ofertowego dityczącego wykonania publikacji „Raport z wykorzystania Funduszu Mikroprojektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007 -2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.”,

proszę o dokładne określenie ilości stron np. 28 stron + 4 strony okładka, razem 32 strony publikacji A4

lub 32 strony i 4 strony okładka,

lub 20 stron + 4 strony okładka,

liczba stron podana miedzy 20 a 30  jest nieprecyzyjna i nie pozwala jasno określić ceny w złożeniu oferty.

Odpowiedź:

przewidywalna maksymalna ilość stron wynosi  28 stron wraz z okładką.

21.07.2015 r.

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis zwraca się z prośbą o przesłanie ofert na wykonanie Raportu podsumowującego realizację Funduszu Mikroprojektów w ramach POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 

zapytanie cenowe do pobrania >>>

26.06.2015 r.

 

Szanowni Państwo,

 

 informujemy, że 23 czerwca 2015 r. Komisja Europejska zaakceptowała Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Poniżej link do strony z dokumentami programu.

http://www.cz-pl.eu/pl/dokumenty-do-pobrania.html

13.05.2015

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 14.05.2015r (czwartek) biuro Euroregionu Glacensis będzie nieczynne. Za niedogodności przepraszamy.

 

15.04.2015

Szanowni Państwo,

Instytut Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ma zaszczyt i przyjemność zaprosić na organizowaną w dniu 29 maja 2015 r. międzynarodową konferencję naukową pod tytułem:

EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA DLA ROZWOJU

OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH POLSKI, CZECH I NIEMIEC

Szczegółowe informacje

14.04.2015

Szanowni Państwo,

w związku z możliwością dysponowania dodatkowymi środkami na Fundusz Mikroprojektów po polskiej stronie Euroregionu – powstałymi w wyniku oszczędności z przedkładanych przez Beneficjentów Wniosków o płatność -   Euroregion informuje, iż do 30 kwietnia 2015r. do godz. 12:00 uprawnieni wnioskodawcy mogą przedkładać do sekretariatu Euroregionu wnioski projektowe.   

Środki będą dostępne w ramach pojawiających się oszczędności z rozliczanych mikroprojektów.   Partnerzy projektowi będą musieli realizować część działań projektu bez podpisanej Umowy o dofinansowaniu. Do wydania dokumentu potwierdzającego przyznanie dotacji na zatwierdzony przez Euroregionalny Komitet Sterujący mikroprojekt  dojedzie dopiero w trakcie realizacji projektu, najpóźniej przed jego zakończeniem. Wnioski projektowe powinny w związku z tym przygotowywać jedynie podmioty będące w dobrej sytuacji finansowej, które i tak mają zamiar zrealizować swój projekt

 

Szanowni Państwo.

Euroregion Glacensis we współpracy z RDA rozpoczyna serię seminariów, podczas których zostaną przedstawione pierwsze konkretne informacje o nowych możliwościach dofinansowania. Program, podobnie jak wszystkie pozostałe, ma znaczne opóźnienie. Realizacja pierwszych projektów rozpocznie się najprawdopodobniej dopiero w połowie 2016 roku, czyli 2,5 roku po rozpoczęciu okresu 2014-2020. Regional Development Agency (RDA) w ramach własnego projektu pn. „Podniesienie zdolności absorpcji w okresie planowania 2014-2020“ przygotowała sześć jednodniowych seminariów szkoleniowych, które są skierowane w pierwszej kolejności do burmistrzów i przedstawicieli organizacji non-profit planujących nowe projekty do programu współpracy transgranicznej. Zainteresowani otrzymają informacje o nowych warunkach programu, zostaną również przeszkoleni w zakresie procedur przygotowania projektu, wyboru właściwego partnera projektu, sposobu opracowania pomysłu na projekt itd. Na szkoleniu będzie się można dowiedzieć, co oznacza pojęcie efektu transgranicznego i czy planowane przedsięwzięcie ma odpowiedni wpływ transgraniczny. Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona. Seminaria będą organizowane w kwietniu i maju. Wierzymy, że informacje dotyczące nowej perspektywy finansowej w zakresie współpracy transgranicznej będą Państwa interesowały i spotkamy się na seminariach.

Ogłoszenie

Terminy:

14 kwietnia - do pobrania zgłoszenie
21 kwietnia - do pobrania zgłoszenie
05 maja - do pobrania zgłoszenie
07 maja - do pobrania zgłoszenie
18 maja - do pobrania zgłoszenie
19 maja - do pobrania zgłoszenie

 

10.02.2015r.

Przetarg nieograniczony
Opracowanie, skład, druk i dostawa map turystycznych, folderu oraz tabliczek informacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zał. nr 1 do siwz - Formularz ofertowy
Zał. nr 2 do siwz - oświadczenie_art. 24_art.22
Zał. nr 3 do swiz - wykaz usług
Zał. nr 4 do siwz - wykaz wież i punktów
Zał. nr 5a do siwz - wzór folderu produktu_okładki
Zał. nr 5a do siwz - wór folderu produktu_okładka
Zał. nr 5b do siwz - wzór folderu produktu regionalnego
Zał. nr 6 do siwz - wzór do opracowania informacji o wieżach

Zapytania i odpowiedzi - do pobrania>>>

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

02.02.2015r.

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis zwraca się z prośbą o przesłanie ofert na usługę ekspercką w zakresie korekty merytorycznej oraz redakcji naukowej dwóch polsko - czeskich publikacji naukowych. Zapytanie ofertowe znajduje się w zakładce Zamówienia publiczne.


 

05.12.2014r.

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis zwraca się z prośbą o przesłanie ofert na opracowanie, skład, druk i dostawę dwóch publikacji naukowych, które są efektem wieloletnich badań środowisk naukowych polskich i czeskich. Zapytanie ofertowe znajduje w zakładce Zamówienia publiczne.06.11.2014

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczono link do materiału filmowego z Forum Pogranicza Polskiego, które odbyło się w dniach 02-03 października 2014 r. w Kudowie Zdroju. Forum organizowane było w ramach projektu "Sieciowa współpraca w Euroregionie Glacensis" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

http://www.tvklodzka.pl/site/telewizja/1/1/2/1572/n.html

 

09.10.2014

Szanowni Państwo,

W ramach ogłoszonego naboru po polskiej stronie, który zakończy się 31 października 2014r. wnioskodawcy mają możliwość składania projektów indywidualnych jak i lustrzanych. W związku z powyższym zamieszczamy listę rezerwową projektów zatwierdzonych na 12 posiedzeniu EKS po stronie czeskiej.

Lista rezerwowa po stronie czeskiej

 

03.10.2014

Dodatkowy nabór w ramach Funduszu Mikroprojektów

21.03.2014

3 kwietnia 2014 r. (Głuchołazy): Otwarte seminarium nt. przygotowania Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 oraz strategicznej oceny oddziaływania ww. Programu na środowisko (SEA)

 

27.01.2014


Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 stycznia 2014r. odbyło się szkolenie dla Wnioskodawców dotyczące zasad składania projektów do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach naboru zaplanowanego na 14 lutego 2014r.. Materiały ze szkolenia do pobrania

 

02.01.2014

Szkolenie dla Wnioskodawców dotyczące zasad składania projektów do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

 

13.12.2013

Ostatni nabór wniosków projektowych w ramach POWT RCz-RP 2007-2013 Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

 

30.10.2013

Mapa pogranicza Polsko-Czeskiego 4-języczna – GMINA MIĘDZYLESIE

 

09.10.2013

10 lat współpracy Dolnego Śląska i Kraju Kralovohradeckiego

 

08.10.2013

Konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Fundus Glacensis dla osób aktywnych na Ziemi Kłodzkiej 

 

13.08.2013

Nowy tekst jednolity ustawy – Prawo zamówień publicznych

 

09.07.2013

Zapraszamy na II Kłodzki Turniej Rycerski i I Jarmark średniowieczny!

 

02.04.2013

Konkurs na Najbardziej Inspirujący Projekt 2012 roku!

 

29.03.2013

Wytyczne dla Wnioskodawcy Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis obowiązujące od dnia 01 kwietnia 2013 roku

 

25.09.2012

Informacje w zakresie stosowania przepisów dot. ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów w ramach realizacji przedsięwzięć współfinansowanych przez Unię Europejską

 

 

 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (Opis wskaznikow.doc)Opis wskaźnikówOpis wskaźników50 kB3482
Download this file (Obsluga podpisu elektronicznego.pdf)Podpis elektronicznyPodpis elektroniczny666 kB2964
Download this file (Wytyczne_PL_01_11_2016_zatwierdzone.pdf)Zaktualizowane Wytyczne FM od 01_11_2016_ze zmianamiZaktualizowane Wytyczne FM od 01_11_2016_ze zmianami1561 kB3508
Download this file (Wytyczne_PL_01_11_2016_zatwierdzone_bez opcji śledenia zmian.pdf)Zaktualizowane Wytyczne FM tekst ujednolicowny obowiązujący od 01_11_2016Zaktualizowane Wytyczne FM tekst ujednolicowny obowiązujący od 01_11_20161514 kB3320
Download this file (Zal_1_wykaz polskich wnioskodawcow.pdf)Wykaz kwalifikowalnych polskich wnioskodawców od _01_11-2016Wykaz kwalifikowalnych polskich wnioskodawców od _01_11-2016241 kB2230
Download this file (Zal_2_wykaz polskich wnioskodawcow bez osobowosci prawnej.pdf)2Wykaz polskich jednostek bez osobowości prawnej od 01_11_20162Wykaz polskich jednostek bez osobowości prawnej od 01_11_2016217 kB2908
Download this file (Zal_3_wykaz czeskich wnioskodawcow.pdf)Wykaz kwalifikowalnych czeskich wnioskodawców od 01_11_2016Wykaz kwalifikowalnych czeskich wnioskodawców od 01_11_2016320 kB2207
Download this file (Zal_4_wykaz czeskich wnioskodawcow bez osobowosci prawnej.pdf)Wykaz czeskich wnioskodawców bez osobowości prawnej od 01_11_2016Wykaz czeskich wnioskodawców bez osobowości prawnej od 01_11_2016232 kB2126
Download this file (Zal_5_porozumienie o wspolpracy_wersja polska.doc)Porozumienie o współpracy w zakresie mikroprojektu_PL_od_01_11_2016Porozumienie o współpracy w zakresie mikroprojektu_PL_od_01_11_2016291 kB2157
Download this file (Zal_6_deklaracja partnerstwa_wersja polska.doc)Deklaracja partnerstwa_PL_od_01_11_2016Deklaracja partnerstwa_PL_od_01_11_2016231 kB2235
Download this file (Zal_7_karta oceny mikroprojektu.pdf)Karta oceny mikroprojektu od_01_11_2016Karta oceny mikroprojektu od_01_11_2016482 kB2286
Download this file (Zal_8_dodatkowe zasady kwalifikowalnosci dla polskich wnioskodawcow.doc)Dodatkowe zasady kwalifikowalności dla PL_od_01_11_2016Dodatkowe zasady kwalifikowalności dla PL_od_01_11_2016257 kB2465
Download this file (Zal_9_dodatkowe zasady kwalifikowalnosci dla czeskich wnioskodawcow.doc)Dodatkowe zasady kwalifikowalności dla RCz od 01_11_2016Dodatkowe zasady kwalifikowalności dla RCz od 01_11_2016148 kB2182
Download this file (Zal_10_porozumienie o wspolpracy_wersja czeska.doc)Porozumienie o współpracy w zakresie mikroprojektu RCz od 01_11_2016Porozumienie o współpracy w zakresie mikroprojektu RCz od 01_11_2016250 kB2204
Download this file (Zal_11_deklaracja partnerstwa_wersja czeska.doc)Deklaracja partnerstwa RCz od_01_11_2016Deklaracja partnerstwa RCz od_01_11_2016220 kB2214
Download this file (Zal_13_formularz oswiadczenia dla polskich wnioskodawcow.doc)Formularz Oświadczenia dla polskich wnioskodawców_od_01_11_2016Formularz Oświadczenia dla polskich wnioskodawców_od_01_11_2016200 kB2213
Download this file (Zal_14_oswiadczenie dla czeskich wnioskodawcow.doc)Formularz Oświadczenia dla czeskich wnioskodawców_od_01_11_2016Formularz Oświadczenia dla czeskich wnioskodawców_od_01_11_2016360 kB2210
Download this file (Zal_15_opis techniczny inwestycji.doc)Opis techniczny inwestycji_od_01_11_2016 140 kB2267
Download this file (Zal_16_oswiadczenie o prawie dys nieruch.doc)Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane_od_01_11_2016Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane_od_01_11_2016123 kB2077
Download this file (Zal_17 dla wykonanie dokumentacji projektowej.doc)Dla mikroprojektów obejmujących wykonanie dokumentacji projektowej_od_01_11_2016Dla mikroprojektów obejmujących wykonanie dokumentacji projektowej_od_01_11_2016173 kB2069
Download this file (Zal_18 dla studium, strategii, ewaluacji.doc)Dla mikroprojektów obejmujących opracowanie studium..._od_01_11_2016Dla mikroprojektów obejmujących opracowanie studium..._od_01_11_2016173 kB2083
Download this file (Zal_19_wykaz kwalifikowalnosci.doc)Wykaz kontroli kwalifikowalności_od_01_11_2016Wykaz kontroli kwalifikowalności_od_01_11_2016230 kB2073
Download this file (Zal_20_oswiadczenie ws uzupelnienia wniosku.doc)Oświadczenie ws. uzupełnienia wniosku_od_01_11_2016Oświadczenie ws. uzupełnienia wniosku_od_01_11_2016186 kB2079
Download this file (Zal_21_szczegołowe zasady dotyczące udzielania zamowien.doc)Szczegółowe zasady dotyczące udzielania zamówień w mikroprojekcie_od_01_11_2016Szczegółowe zasady dotyczące udzielania zamówień w mikroprojekcie_od_01_11_2016182 kB2596
Download this file (Zal_22_kalkulacja przewidywanych dochodow.xls)Kalkulacja przewidywanych dochodów_od_01_11_2016Kalkulacja przewidywanych dochodów_od_01_11_2016166 kB2106
Download this file (Zal_23_oswiadczenie wnioskodawcy o udzielonej pomocy de minimis.doc)Oświadczenie wnioskodawcy o udzielonej pomocy de minimis_od_01_11_2016Oświadczenie wnioskodawcy o udzielonej pomocy de minimis_od_01_11_2016152 kB2159
Download this file (Zal_23_1_oswiadczenie wnioskodawcy aplikujacego o pomoc de minimis.doc)Oświadczenie o nieobciążeniu obowiązkiem zwrotu pomocy_od_01_11_2016Oświadczenie o nieobciążeniu obowiązkiem zwrotu pomocy_od_01_11_2016122 kB2136
Download this file (Zal_24_instrukcja obslugi portalu internetowego MS2014+.pdf)Instrukcja obsługi Portalu Internetowego MS2014+ od_01_11_2016Instrukcja obsługi Portalu Internetowego MS2014+ od_01_11_20163430 kB4106
Download this file (Załączniki na stronę_28_11_2016.rar)Załączniki do Wytycznych Funduszu Mikroprojektów od 01_11_2016Załączniki do Wytycznych Funduszu Mikroprojektów od 01_11_20167013 kB2974
Download this file (instrukcja_do_wypelnienia_budzetu.pdf)Instrukcja do wypełniania budżetu szczegółowego PLInstrukcja do wypełniania budżetu szczegółowego Pl490 kB2441
Download this file (Tabela_sankcji_RC_z.doc)Tabela sankcji dla czeskich partnerówTabela sankcji dla czeskich partnerów167 kB2161
Download this file (Tabela_sankcji_PL.doc)Tabela sankcji dla polskich partnerówTabela sankcji dla polskich partnerów57 kB2171
Download this file (Taryfikator.doc)Wysokość sankcji dla polskich partnerówWysokość sankcji dla polskich partnerów138 kB2262
Download this file (Opis dokumentów księgowych.pdf)Opis dokumentów księgowychOpis dokumentów księgowych221 kB498
Download this file (taryfikator.pdf)Taryfikator_2Taryfikator_2371 kB1783
Download this file (Podręcznik beneficjenta w Euroregionie Glacensis 19.06.2017.pdf)Podręcznik dla Beneficjenta FM w EG Podręcznik dla Beneficjenta FM w EG 825 kB171
Download this file (Szczegolowy budzet mikroprojektu_19_06_2017.xls)Szczegolowy budzet mikroprojektu obowiazujacy od 4 naboruSzczegolowy budzet mikroprojektu obowiazujacy od 4 naboru990 kB2042
Download this file (Pismo - kontrole ex-ante_03_08_2017_duw.pdf)Kontrola ex_anteKontrola ex_ante928 kB2269
Download this file (Podpis elektroniczny dla polskich wnioskodawców_WS_03_08_2017.pdf)Instrukcja WS-do podpisu elektronicznego_03_08_2017Instrukcja WS-do podpisu elektronicznego_03_08_2017792 kB101
Download this file (Prezentacja szkoleniowa dla Wniskodawców 06_09_2017 (3).pdf)Prezentacja ze szkolenia dla Wnioskodawców FM_06_09_2017Prezentacja ze szkolenia dla Wnioskodawców FM_06_09_20172992 kB1716
Download this file (Wytyczne_PL_01_08_2017_tekst ujednolicony.pdf)Wytyczne dla wnioskodawców FM_01_08_2017_tekst ujednoliconyWytyczne dla wnioskodawców FM_01_08_2017_tekst ujednolicony1504 kB2430
Download this file (Wytyczne_PL_01_08_2017_opcja śledenia zmian.doc)Wytyczne dla wnioskodawców FM_01_08_2017_opcja śledzenia zmianWytyczne dla wnioskodawców FM_01_08_2017_opcja śledzenia zmian1452 kB2593
Download this file (Zal_8_dodatkowe zasady_srodki trwale.doc)Zaktualizowany zał nr 8 do wytycznych dla Wnioskodawców FM_środki trwałeZaktualizowany zał nr 8 do wytycznych dla Wnioskodawców FM_środki trwałe187 kB1549