EUWT

 

Europejskie Ugrupowanie

Współpracy Terytorialnej.

Zobacz więcej

Fundusz Mikroprojektów

 

 

Fundusz Mikroprojektów

w Euroregionie Glacensis kierowany

przez Sekretarza Euroregionu Dyrektora Biura Bernadetę Tambor

Zobacz więcej

 

 

Articles

10 lat współpracy Dolnego Śląska i Kraju Kralovohradeckiego


10 lat współpracy Dolnego Śląska i Kraju Kralovohradeckiego

 

W 2013 roku upływa dziesięć lat od podpisania Porozumienia o współpracy między Województwem Dolnośląskim i Krajem Kralovohradeckim. Porozumienie zostało podpisane 6 października 2003 roku w wałbrzyskim Zamku Książ.

W myśl zawartego porozumienia oba regiony mają m.in. wspólnie wspierać przedsięwzięcia w zakresie kultury i nauki, handlu, rolnictwa, edukacji i wymiany młodzieży, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, sportu i wychowania fizycznego, turystyki, rozwoju gospodarczego i finansów, ochrony środowiska, zarządzania komunikacją i drogami, bezpieczeństwa, technologii informacyjnych, polityki i rozwoju regionalnego, administracji samorządowej, a także korzystania ze środków wsparcia finansowego Unii Europejskiej.

Dla podkreślenia rangi wydarzenia, w dniach 16 i 17 października 2013 roku w wałbrzyskim Zamku Książ oraz czeskim Nachodzie, zostanie zorganizowana konferencja podsumowująca 10-lecie współpracy Województwa Dolnośląskiego i Kraju Kralovohradeckiego.

Gospodarzem konferencji będą Gmina Wałbrzych oraz Urząd Województwa Kralovohradeckiego, które na ten cel pozyskały środki finansowe ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013.

Współpraca z województwami Republiki Czeskiej to jeden z najważniejszych priorytetów współpracy z zagranicą Województwa Dolnośląskiego. To nie tylko działania podejmowane przez samorządy. To również wspólne inicjatywy instytucji i organizacji po obu stronach granicy – zarówno dofinansowane w ramach INTERREG IIIA 2004-2006 oraz POWT RCz-RP 2007-2013, jak i realizowane ze środków własnych. Oba regiony łączą położenie geograficzne, podobne plany i strategie oraz wieloletnie doświadczenia wspólnych działań i projektów transgranicznych. Obecnie kluczowa dla współpracy jest inicjatywa utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej na polsko-czeskim pograniczu.

W latach 2003-2013 regionom udało się zrealizować wiele partnerskich projektów w wymienionych dziedzinach. Wspólne działania były realizowane przez samorządy miast, szkoły, instytucje kultury i izby gospodarcze z obu regionów.

Z efektów tych przedsięwzięć korzystają różne grupy mieszkańców i przedsiębiorców obu regionów.

Ich realizacja była możliwa dzięki wykorzystaniu programów pomocowych Unii Europejskiej: JSPF PHARE CBC Polska – Czechy 2002, JSPF PHARE CBC Polska - Czechy 2003, PIW INTERREG IIIA Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2004 - 2006, POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013. Łączna wartość całkowita zrealizowanych przedsięwzięć to ponad 40 milionów euro.

 

Do najważniejszych z nich należą:

 

W zakresie kultury, sportu i turystyki:

 •  „Wydanie przewodnika turystycznego Wałbrzych-Hradec Kralove połączone z obchodami Światowego Dnia Turystyki w Wałbrzychu”
 • „Poprawa funkcjonowania informacji turystycznej na obszarze pogranicza poprzez udostępnienie w Wałbrzychu multimedialnych kiosków informacyjnych”
 • Wałbrzych, Hradec Králové - Miasta Kultury”
 • Kultura łączy Hradec Kralove i Wałbrzych” ,
 • Poznajemy wzajemnie swoją kulturę
 • „Kultura łączy narody - polsko - czeska wymiana szkół”
 • Dni Kultury Chrześcijańskiej w Wałbrzychu,
 • „Rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w strefie pogranicza Broumovsko - Mieroszowskiego I etap”
 • „Rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w strefie pogranicza Broumovsko – Mieroszowskiego II etap”
 • „Zagospodarowanie turystyczne narciarskich i rowerowych tras pogranicza Broumowsko – Mieroszowskiego”
 • „Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim
 • Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumowskich Sten”
 • „Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim – etap II”
 • Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim – III. Etap”
 • „Zakup maszynowej techniki dla zimowej turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich gór”
 • Ekstremalne Pogranicze – rozwój oferty turystyki aktywnej w Hronovie i Kudowie Zdroju”
 • „Widoki bez granic”
 • Udział w targach Info-Tour i ITB,

 

·                              W zakresie edukacji:

 •  „Wykorzystanie dziedzictwa regionu pogranicza dla realizacji celów edukacyjnych i integracyjnych w środowiskach dzieci zagrożonych marginalizacją”
 • „Poznaj swojego sąsiada”,
 • „Poznawanie nie zna granic”,
 • Przedszkole bez granic – współpraca Przedszkola w Hronovie oraz Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Kudowie Zdroju”

 

                     W zakresie wspierania przedsiębiorczości:

 • „I, II, III polsko-czeskie targi miast partnerskich”
 • Przedsiębiorczość bez granic. Polsko - czeski internetowy portal gospodarczy”
 • „Czesko-polski portal innowacyjny”
 • Czesko-polski biuletyn przedsiębiorcy 2010-13”

 

W zakresie infrastruktury transportowej:

 • „Modernizacja komunikacji stanowiącej dostęp do przejść granicznych obszaru Broumovskiego”
 • Czesko-polskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim”
 • Ulepszenie infrastruktury komunikacyjnej dla ruchu turystycznego Radków – Police nad Metují”
 • Ulepszenie infrastruktury komunikacyjnej Bożanów – Radków”
 • „Modernizacja dróg dojazdowych do przejścia granicznego Olešnice w Górach Orlickich – Lewin Kłodzki”
 • „Projekt połączenia drogowego w Lubawce S5 - R11” oraz lobbowanie Województwa Dolnośląskiego i Kraju Kralowohradeckiego na rzecz tego połączenia.

 

       W zakresie ochrony środowiska:

 •  Poprawa czystości dorzeczy Łaby i Odry poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na pograniczu polsko-czeskim”
 • Biologiczne unieszkodliwianie odpadów na polsko-czeskim pograniczu”
 • Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój – Náchod”
 • Ulepszenie stanu środowiska naturalnego w gminach Lewin Kłodzki i Olešnice v Orlických horách”
 • Ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi na polsko-czeskim pograniczu”
 • Poprawa gospodarki wodnej oraz jakości wód dorzecza Metuji na Pograniczu Kłodzkim przez budowę sieci kanalizacyjnej w rejonie miast Kudowy i Náchodu”