EUWT

 

Europejskie Ugrupowanie

Współpracy Terytorialnej.

Zobacz więcej

Fundusz Mikroprojektów

 

 

Fundusz Mikroprojektów

w Euroregionie Glacensis kierowany

przez Sekretarza Euroregionu Dyrektora Biura Bernadetę Tambor

Zobacz więcej

 

 

Articles

Nowy tekst jednolity ustawy – Prawo zamówień publicznych

13.08.2013

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 sierpnia 2013 r., w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 907, został opublikowany nowy tekst jednolity ustawy – Prawo zamówień publicznych.

W związku z powyższym przypominamy o obowiązku opisywania dokumentów w odniesieniu do ustawy Prawo zamówień publicznych. Przy opisywaniu dokumentów księgowych przedkładanych do Euroregionu w ramach Wniosku o płatność/Zestawień dokumentów księgowych dla wydatków konieczne jest umieszczanie adnotacji o aktualnym publikatorze na dzień wszczęcia postępowania. Dla postępowań, które będą realizowane po wejściu w życie obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych należy podać Dz.U:  t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907. Przypominamy również, że należy podawać datę uchwalenia ustawy Prawo zamówień publicznych - 29.01.2004 r.