EUWT

 

Europejskie Ugrupowanie

Współpracy Terytorialnej.

Zobacz więcej

Fundusz Mikroprojektów

 

 

Fundusz Mikroprojektów

w Euroregionie Glacensis kierowany

przez Sekretarza Euroregionu Dyrektora Biura Bernadetę Tambor

Zobacz więcej

 

 

Articles

Ostatni nabór wniosków projektowych w ramach POWT RCz-RP 2007-2013 Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

 

Szanowni Państwo,

            Uprzejmie Informujemy, iż z dniem 13 grudnia 2013 r. ogłaszamy ostatni nabór wniosków projektowych w ramach POWT RCz-RP 2007-2013 Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. Termin składania wniosków upływa z dniem 14 lutego 2014 r. o godz. 12:00.

Posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego na którym zostanie podjęta decyzja o przyznaniu dofinansowania odbędzie się 27 maja 2014 r.

Przedkładane do dofinansowania wnioski na mikroprojekty w ramach 12. naboru muszą się zakończyć pod względem rzeczowym do 31.03.2015 r. 

Ze względu na ograniczoną ilość środków pozostających w dyspozycji EKSu, ustala się warunek, iż jeden Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek projektowy.

Podczas 12. posiedzenia EKS zarekomenduje również projekty rezerwowe. Do podpisania umowy o dofinansowanie dojedzie dopiero po stwierdzeniu ewentualnych oszczędności w FM. Wnioski projektowe powinny uwzględniać sytuację finansowąWnioskodawcy w przypadku zakwalifikowania się na listę rezerwową, tak aby był on w stanie zrealizować projekt pomimo braku decyzji o ewentualnym dofinansowaniu.