EUWT

 

Europejskie Ugrupowanie

Współpracy Terytorialnej.

Zobacz więcej

Fundusz Mikroprojektów

 

 

Fundusz Mikroprojektów

w Euroregionie Glacensis kierowany

przez Sekretarza Euroregionu Dyrektora Biura Bernadetę Tambor

Zobacz więcej

 

 

Articles

Mapa pogranicza Polsko-Czeskiego 4-języczna – GMINA MIĘDZYLESIE

W maju 2013 r. Gmina Międzylesie wydała w ramach projektu „IV Przygraniczne spotkania pokoleń 2013”  nr PL.3.22/3.3.02/12.03484  mapę turystyczną  z topografią miasta i gminy Międzylesie i Kralik.  Opis mapy zawiera  zabytki i akacje turystyczne,  wykaz  głównych punktów widokowych  oraz obiekty  dziedzictwa kulturowego warte zwiedzenia przez turystów w gminie Międzylesie i w Kralikach.  Dystrybucja mapy odbywa się w trakcie realizacji projektu oraz odbędzie się po jego zakończeniu. Mapa wydana została w nakładzie 1600 egz. z opisem czterojęzycznym w języku: polskim, czeskim, niemieckim i angielskim.

 

W załączeniu mapa w formie elektronicznej.

 

 


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007 -2013 oraz budżetu państwa

za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

„Przekraczamy granice”

 

 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (MAPA GMINY MIĘDZYLESIE.pdf)MAPA GMINY MIĘDZYLESIE.pdf 24228 kB1637