EUWT

 

Europejskie Ugrupowanie

Współpracy Terytorialnej.

Zobacz więcej

Fundusz Mikroprojektów

 

 

Fundusz Mikroprojektów

w Euroregionie Glacensis kierowany

przez Sekretarza Euroregionu Dyrektora Biura Bernadetę Tambor

Zobacz więcej

 

 

Articles

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie banerów promocyjnych typu ROLL-UP

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej na wykonanie 3 szt. ROLL-UPów promocyjnych

 

w tym: 2 szt. w ramach mikroprojektu:

„Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007 -2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”

oraz 1 szt. w ramach promocji Euroregionu Glacensis.

 

Informacje szczegółowe znajdują się w załączonym piśmie.