EUWT

 

Europejskie Ugrupowanie

Współpracy Terytorialnej.

Zobacz więcej

Fundusz Mikroprojektów

 

 

Fundusz Mikroprojektów

w Euroregionie Glacensis kierowany

przez Sekretarza Euroregionu Dyrektora Biura Bernadetę Tambor

Zobacz więcej

 

 

Program PHARE CREDO

Program Phare CREDO był podzielony na dwie rundy: pilotażową i główną. W czerwcu 1998 roku w obecności pani Natalie Verschelde – przedstawicielki Programu Phare CREDO nastąpiło otwarcie polskiego Sekretariatu Programu Unii Europejskiej Phare CREDO dla pogranicza polsko – czeskiego zlokalizowanego przy Placu Bolesława Chrobrego w kłodzkim Ratuszu w siedzibie Euroregionu Glacensis. Władze centralne w porozumieniu z Komisją Europejską postanowiły obsługę głównej rundy powierzyć właśnie Euroregionowi Glacensis, tak w przypadku polskiej jak i czeskiej części pogranicza.

Trafność tego wyboru udowodniliśmy już we wrześniu 1998 roku, kiedy pogranicze polsko – czeskie okazało się najaktywniejszym w Europie Środkowej i Wschodniej w skali całego Programu Phare CREDO wśród 36 regionów granicznych.
W ramach obu rund Programu wsparcie uzyskało 5 ponadgranicznych projektów z obszaru polskiej części Euroregionu Glacensis.
Ogólnymi celami programu Credo były:
  • promowanie dobrosąsiedzkich stosunków i stabilizacji socjalnej w regionach przygranicznych pomiędzy krajami Europy Środkowej i Wschodniej (CEC) oraz krajami Europy Środkowej i Wschodniej a krajami Wspólnoty Niepodległych Państw (CEC-NIS) poprzez finansowanie projektów, które w wyraźny sposób wykazują korzystny wpływ na obie strony pogranicza;
  • promowanie współpracy pomiędzy regionami przygranicznymi i społecznościami po obu stronach granic państwowych w odnoszeniu się do wspólnych problemów i inicjowaniu oraz wdrażaniu takich działań na pograniczu, które wnoszą istotny wkład w rozwój po obu stronach granicy.

W aspekcie strategii przedakcesyjnej, program wnosił wkład w proces decentralizacji i przekazywania (wzmacniania) władzy na szczeblu lokalnym w krajach CEC poprzez promowanie działań na szczeblu lokalnym, potwierdzonych zaangażowaniem lokalnym i realizowanych w ramach lokalnych strategii.
Szczególnymi celami programu były:

  • podnoszenie świadomości o potencjalnych korzyściach płynących ze współpracy przygranicznej,
  • wkład w lokalny rozwój gospodarczy poprzez finansowanie projektów małej skali,
  • podtrzymywanie korzystnych efektów płynących ze współpracy, wykraczających poza ramy realizacji projektu.
    Spektrum działań objętych programem było bardzo szerokie i obejmowało rozwój gospodarczy, współpracę społeczno-kulturalną, usługi miejskie i regionalne; zasoby ludzkie, środowisko; administrację lokalną i regionalną.

LP

NAZWA PROJEKTU

NAZWA PROGRAMU

ROK/NUMERPROGRAMU

BENEFICJANT

GMINA

MIKROREGION / REGION

KWOTA WSPARCIA

W EUR

1.

Polsko – Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej

Phare CREDO Pilot Round

1997

Komitet Obywatelski Ziemia Kłodzka

Nowa Ruda - miejska

Góry Sowie

31.057

2.

EUROFIRMA – Polsko – Czeski Program Rozwoju Przedsiębiorczości

Phare CREDO Pilot Round

1997

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG

Nowa Ruda - miejska

Góry Sowie

39.993

3.

Podiebrad

Phare CREDO Pilot Round

1997

Gmina Ziębice*

Ziębice

Ziemia Ząbkowicka

35.544

Miasta partnerskie Ziębice - Jaroměř

4.

Mapa Turystyczna Góry Stołowe a Broumovske Steny

Phare CREDO Main Round

1998

Park Narodowy Gór Stołowych

Kudowa Zdrój

Turystyczna Szóstka

11.000

5.

Szkoła 2000 - Demokracja, tolerancja, przyjaźń

Phare CREDO Main Round

1998

Stowarzyszenie KLUB ZDANIE

Bystrzyca Kłodzka

Związek Gmin Śnieżnickich

46.492

6.

Zarządzanie Programem CREDO, wsparcie instytucjonalne

Phare CREDO Main Round

1998-2000

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej

EG

Euroregion Glacensis

6.419,93

ŁĄCZNIE WSPARCIE POLSKIEJ CZĘŚCI EUROREGIONU GLACENSIS W RAMACH PHARE CREDO

170.505,93