EUWT

 

Europejskie Ugrupowanie

Współpracy Terytorialnej.

Zobacz więcej

Fundusz Mikroprojektów

 

 

Fundusz Mikroprojektów

w Euroregionie Glacensis kierowany

przez Sekretarza Euroregionu Dyrektora Biura Bernadetę Tambor

Zobacz więcej

 

 

Przebudowa pomieszczeń Euroregionu

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do pobrania>>>

Przetarg na zadanie pn. "Modernizacja i przebudowa pomieszczeń EG PL na potrzeby rozwoju działań pogranicza PL-CZ"Zamówienie realizowane jest w ramach mikroprojektu pn. Modernizacja i przebudowa pomieszczeń EG PL na potrzeby rozwoju działań pogranicza PL-CZ nr PL.3.22/3.3.02/12.03259. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007 -2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”