EUWT

 

Europejskie Ugrupowanie

Współpracy Terytorialnej.

Zobacz więcej

Fundusz Mikroprojektów

 

 

Fundusz Mikroprojektów

w Euroregionie Glacensis kierowany

przez Sekretarza Euroregionu Dyrektora Biura Bernadetę Tambor

Zobacz więcej

 

 

Bieżąca działalność

 

14.02.2012

W dniu 13 lutego 2012 roku w Kancelarii Prezydenta RP w obecności Ministra Henryka Wujca przedstawiciele 14 stowarzyszeń reprezentujących polskie części euroregionów funkcjonujących na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej podpisało List Intencyjny o woli utworzenia Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej, która reprezentować będzie wspólne interesy polskich Stowarzyszeń w celu pogłębienia współpracy na rzecz budowania zgodnych z polską racją stanu dobrych relacji ze społecznościami państw sąsiedzkich. Podpisanie listu jest konsekwencją tzw. "Deklaracji Zielenieckiej" przyjętej podczas Forum Polskich Regionów Granicznych, które w dniach 28-30 września 2011 roku organizował Euroregion Glacensis. Kolejnym krokiem będzie akceptacja przez walne zgromadzenia wszystkich stowarzyszeń będącego w trakcie konsultacji prawnych statutu przyszłego stowarzyszenia osób prawnych i tym samym podjęcie uchwał o przystąpieniu do Federacji.

Radosław Pietuch
Sekretarz Euroregionu Glacensis PL