EUWT

 

Europejskie Ugrupowanie

Współpracy Terytorialnej.

Zobacz więcej

Fundusz Mikroprojektów

 

 

Fundusz Mikroprojektów

w Euroregionie Glacensis kierowany

przez Sekretarza Euroregionu Dyrektora Biura Bernadetę Tambor

Zobacz więcej

 

 

Zarząd

 

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis:

  1. Czesław Kręcichwost - Prezes
  2. Stanisław Longawa - Wiceprezes
  3. Henryk Gołębiewski - Członek Zarządu
  4. Marcin Orzeszek - Członek Zarządu
  5. Tomasz Kiliński - Członek Zarządu
  6. Waldemar Grochowski - Członek Zarządu
  7. Krzysztof Żegański - Członek Zarządu
  8. Grzegorz Kosowski- Członek Zarządu
  9. Zbigniew Łopusiewicz - Członek Zarządu