EUWT

 

Europejskie Ugrupowanie

Współpracy Terytorialnej.

Zobacz więcej

Fundusz Mikroprojektów

 

 

Fundusz Mikroprojektów

w Euroregionie Glacensis kierowany

przez Sekretarza Euroregionu Dyrektora Biura Bernadetę Tambor

Zobacz więcej

 

 

Bieżąca działalność

 

29.05.2012

Wizyta Euroregionu Glacensis w Pałacu Prezydenckim

Po raz pierwszy stowarzyszenia reprezentujące polskie części euroregionów zostały zaproszone przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego na spotkanie w Ogrodach Pałacu Prezydenckiego z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, które było okazją do wymiany poglądów euroregionów zwłaszcza w odniesieniu do tworzonej wspólnie Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej.